सूचना फलक

SARTHI - ONLINE APPLICATIONS

Title Advertisement and Guidelines Link to Apply Online  Last Date
HR-Research-IInew Download Apply Online 10-10-2019
HR-PP-IInew Download Apply Online 10-10-2019
EXPORT-IMPORTnew Download Apply Online  
HR-PAnew Download Apply Online 10-10-2019
EMPANELHR new Download Apply Online 10-10-2019
HR -SKILL DEVELOPMENT-II new  Download Apply Online 10-10-2019
IBPSnew   Apply Online  


SARTHI-Online Applications

Title Advertisement and Guidelines Link to Apply Online Last Date

SARTHI-PUNE-UPSC-CET-2019

Download Apply Online 15-10-2019
SARTHI-PUNE-MPSC-CET-2019 Download Apply Online 15-10-2019
STPARK Download Apply Online  


SARTHI-Research Fellowship-Online Application

Title Advertisement  Guidelines Link to Apply Online Last Date

CSMNRF- 2020

Download   Apply Online  


Tender Documents

Title Type Download Revised Schedule of Second Call Published Date
UPSC Institute Empanelment - Pune Tender Document Download Download 10-08-2019

MPSC Institute Empanelment - Pune

Tender Document

Download Download 10-08-2019

RESULTS

Title Download List Download Result Answer Key Published Date
TARADOOT Latur - Result  Download      
TARADOOT Nagpur - Result  Download      
TARADOOT Pune - Result  Download      
Chief Minister Special Research Fellowship – 2019 M.Phil. / Ph.D. Candidates - Result  Download     05-09-2019
SARTHI National Research Fellowship - 2019 M.Phil. Ph.D. Candidates - Result  Download     05-09-2019
TARADOOT AURANGABAD - Result  Download     05-09-2019
TARADOOT AMRAVATI - Result  Download     05-09-2019
TARADOOT NASHIK - Result  Download     05-09-2019
SARTHI-UGC -NET- COACHING-SHORTLISTED CANDIDATES  Download     02-09-2019
SARTHI-PUNE-MPSC-CET-2019 - SECOND LIST OF SHORTLISTED CANDIDATES  ​​Download     02-09-2019
Eligible Candidate list for Examination of TARADOOT(Aurangabad, Latur, Amravati and Nagpur Division) Download      
Eligible Candidate list for Examination of TARADOOT(Pune Division) Download      
Eligible Candidate list for Examination of TARADOOT(Nashik Division) Download      
SARTHI-PUNE-MPSC-CET-2019 - RESULT  SHORTLISTED CANDIDATES MARK SHEET Download 03-08-2019
SARTHI-DELHI-UPSC-CET-2019 - THIRD LIST OF  SHORTLISTED CANDIDATES  THIRD LIST OF SHORTLISTED CANDIDATES     22-07-2019
SARTHI-DELHI-UPSC-CET-2019 - SECOND LIST OF  SHORTLISTED CANDIDATES  SECOND LIST OF SHORTLISTED CANDIDATES     06-07-2019

SARTHI-DELHI UPSC-CET-2019 - RESULT 

FIRST LIST OF SHORTLISTED CANDIDATES MARK SHEET Download 22-06-2019
SARTHI-ARMY-CET-2019 - RESULT Download     20-06-2019

अधिसूचना

शीर्षक वर्ग डाउनलोड करा प्रकाशन तारीख
TARADOOT  अधिसूचना पहा 30-08-2019
SARTHI-PUNE-MPSC-CET-2019- NOTIFICATION अधिसूचना पहा 03-08-2019
सुधारित सूचना:- सर्व अधिछात्रवृत्तीसाठी ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी मुदतवाढ अधिसूचना पहा 09-07-2019
यू.पी.एस.सी.- एन.डी.ए. आणि एन.ए.परिक्षा पूर्व तयारीकरीता प्रशिक्षण कार्यक्रम रद्द अधिसूचना पहा 08-06-2019
Skill Development Training Institutes – Invitation of EoI-POSTPONEMENT OF DATES  अधिसूचना पहा 05-05-2019

मराठा, कुणबी, कुणबी-मराठा आणि मराठा-कुणबी समाजाच्या उमेदवारांसाठी M.Phil / Ph.D. / CMSTRF / Post-Doctoral Fellowship बाबतच्या तारखांमध्ये बदल.

अधिसूचना

पहा 10-04-2019

सी- डॅक, पुणे यांच्या मार्फत सारथी द्वारे प्रायोजित माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील प्रशिक्षण कोर्सेस सुरु होण्याचा तारखांमध्ये बदल

अधिसूचना

पहा 19-03-2019

आईडीईएमआई (IDEMI), मुंबई यांच्या मार्फत सारथी द्वारे प्रायोजित कौशल विकासाचे प्रशिक्षण सुरु होण्याचा तारखांमध्ये बदल

अधिसूचना

पहा 19-03-2019

इंडो जर्मन टूल रूम (IGTR), औरंगाबाद यांच्या मार्फत सारथी द्वारे प्रायोजित कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण सुरु होण्याचा तारखांमध्ये बदल

अधिसूचना

पहा 19-03-2019

जाहिराती व मार्गदर्शक तत्त्वे

शीर्षक वर्ग डाउनलोड करा प्रकाशन तारीख
STPARK जाहिरात पहा 19-09-2019
CSMNRF-2020 जाहिरात पहा 18-09-2019
SARTHI-PUNE-MPSC/UPSC-CET-2019 जाहिरात पहा 18-09-2019
EXPORT-IMPORT जाहिरात पहा 18-09-2019
HR-SKILL DEVELOPMENT-II जाहिरात पहा 18-09-2019
EMPANELHR जाहिरात पहा 18-09-2019
HR-PA जाहिरात पहा 18-09-2019
HR-PP-II जाहिरात पहा 18-09-2019
HR-RESEARCH-II जाहिरात पहा 18-09-2019
तारादुत जाहिरात जाहिरात-II पहा 17-08-2019
तारादुत जाहिरात पहा  
GREEN HOUSEnew जाहिरात पहा 02-08-2019
मुदतवाढ - मराठा, कुणबी, कुणबी-मराठा आणि मराठा-कुणबी समाजाच्या
उमेदवारांसाठी सुवर्णसंधी एम.फिल. (M.Phil) / पीएच.डी. (Ph.D) साठी UGC
प्रमाणे अधिछात्रवृत्ती (Fellowship) 
जाहिरात पहा 10-07-2019
मराठा, कुणबी, कुणबी-मराठा आणि मराठा-कुणबी समाजाच्या उमेदवारांसाठी
सुवर्णसंधी एम.फिल. (M.Phil) / पीएच.डी. (Ph.D) साठी UGC  प्रमाणे
अधिछात्रवृत्ती (Fellowships) 
जाहिरात पहा 16-06-2019
मराठा, कुणबी, कुणबी-मराठा आणि मराठा-कुणबी समाजाच्या उमेदवारांसाठी सुवर्णसंधी: थलसेना (मिलिटरी), पॅरा मिलिटरी फोर्स व पोलीस फोर्सेस मध्ये भरती संदर्भात स्पर्धेची पूर्व तयारीसाठी इच्छुक विद्यार्थासाठी दोन वर्षाचे निवासी व नि:शुल्क प्रशिक्षण  जाहिरात पहा 26-05-2019

GRE आणि TOEFL परीक्षांचे प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थासाठी EoI

जाहीरात

पहा 10-03-2019

मराठा, कुणबी, कुणबी-मराठा आणि मराठा-कुणबी समाजाच्या उमेदवारांसाठी सुवर्णसंधी: थलसेना (मिलिटरी), पॅरा मिलिटरी फोर्स व पोलीस फोर्सेस मध्ये भरती संदर्भात स्पर्धेची पूर्व तयारीसाठी इच्छुक विद्यार्थासाठी दोन वर्षाचे निवासी व नि:शुल्क प्रशिक्षण

जाहिरात

पहा 10-03-2019

मराठा, कुणबी, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा या समाजाच्या उमेदवारांसाठी UPSC व MPSC स्पर्धा परीक्षा पूर्व तयारी साठी कोचिंग // मराठा, कुणबी, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा या समाजाच्या उमेदवारांकरीता इंडो जर्मन टूल रूम औरंगाबाद मार्फत मोफत कौशल्य विकास प्रशिक्षणा द्वारे रोजगार/ स्वयंरोजगार च्या सुवर्णसंधी // मराठा, कुणबी, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा या समाजाच्या उमेदवारांकरीता नामवंत सी-डॅक संस्थे मार्फत माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील विविध पोस्ट ग्रॅज्युएट डिप्लोमा कोर्सेसचे प्रशिक्षण

जाहिरात

पहा 10-03-2019

मराठा, कुणबी, कुणबी-मराठा आणि मराठा-कुणबी समाजाच्या उमेदवारांसाठी सुवर्णसंधी एम.फिल. (M.Phil) / पीएच.डी. (Ph.D) साठी UGC - RGNF प्रमाणे अधिछात्रवृत्ती (Fellowship), Post-Doctoral Fellowship, CMSTRF Fellowship : सर्व खर्च सारथीकडून

जाहिराती

पहा 10-03-2019

मराठा, कुणबी, कुणबी-मराठा आणि मराठा-कुणबी समाजाच्या उमेदवारांसाठी मुंबई आईडीएमआय, मार्फत कौशल्य विकास प्रशिक्षणा द्वारे स्वावलंबनाची सुवर्णसंधी

जाहिरात

पहा 10-03-2019

मराठा, कुणबी, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा या समाजाच्या उमेदवारांकरीता नामवंत सी-डॅक संस्थे मार्फत माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील विविध पोस्ट ग्रॅज्युएट डिप्लोमा कोर्सेसचे प्रशिक्षण

जाहीरात

पहा 09-03-2019

कौशल्य विकास प्रशिक्षण देणाऱ्या प्रशिक्षण संस्थासाठी EoI

जाहिरात

पहा 09-03-2019

MPSC परीक्षेचे प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थासाठी EoI

जाहिरात

पहा 09-03-2019

मराठा, कुणबी, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा या समाजाच्या उमेदवारांकरीता इंडो जर्मन टूल रूम औरंगाबाद मार्फत औद्योगिक क्षेत्रातील Tool Design, CAD/CAM, Manufacturing, CNC व Automation मध्ये मोफत प्रशिक्षणा द्वारे रोजगार/ स्वयंरोजगार च्या सुवर्णसंधी

जाहिरात

पहा 09-03-2019

UGC-NET परीक्षेचे प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थासाठी EoI

जाहीरात

पहा 08-03-2019

मराठा, कुणबी, कुणबी-मराठा आणि मराठा-कुणबी समाजाच्या उमेदवारांसाठी आईडीएमआय, मुंबई मार्फत कौशल्य विकास प्रशिक्षणा द्वारे स्वावलंबनाची सुवर्णसंधी

जाहीरात

पहा 08-03-2019

मराठा, कुणबी, कुणबी-मराठा आणि मराठा-कुणबी समाजाच्या उमेदवारांसाठी सुवर्णसंधी Science & Technology क्षेत्रात पीएच.डी. (Ph.D) करिता सारथीचा अभिनव उपक्रम

जाहिरात

पहा 08-03-2019

[मराठा, कुणबी, कुणबी-मराठा आणि मराठा-कुणबी समाजाच्या उमेदवारांसाठी UPSC (Civil Services) स्पर्धा परीक्षेच्या तयारी करिता दिल्ली येथील नामवंत कोचिंग इंस्टिट्यूट मध्ये नि: शुल्क कोचिंग] // [मराठा, कुणबी, कुणबी-मराठा आणि मराठा-कुणबी समाजाच्या उमेदवारांसाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून आयोजित राज्यसेवा परीक्षा -२०२० MPSC (State Services Exam-2020) स्पर्धा परीक्षेच्या पूर्व तयारीकरिता पुणे येथील नामवंत कोचिंग इंस्टिट्यूटमार्फत किंवा सारथी मार्फत नि:शुल्क कोचिंग]

जाहिरात

पहा 08-03-2019

मराठा, कुणबी, कुणबी-मराठा आणि मराठा-कुणबी समाजाच्या उमेदवारांसाठी सुवर्णसंधी एम.फिल. (M.Phil) / पीएच.डी. (Ph.D) साठी UGC - RGNF प्रमाणे अधिछात्रवृत्ती (Fellowship): सर्व खर्च सारथीकडून

जाहिरात

पहा 08-03-2019

मराठा, कुणबी, कुणबी-मराठा आणि मराठा-कुणबी समाजाच्या उमेदवारांसाठी UGC-NET स्पर्धा परीक्षेच्या तयारी करिता नामवंत कोचिंग इंस्टिट्यूट मध्ये नि:शुल्क कोचिंग - जाहिरात व मार्गदर्शक तत्त्वे

जाहिरात व मार्गदर्शक तत्त्वे

पहा 06-03-2019

मराठा, कुणबी, कुणबी-मराठा आणि मराठा-कुणबी समाजाच्या उमेदवारांसाठी UPSC (Civil Services) स्पर्धा परीक्षेच्या तयारी करिता दिल्ली येथील नामवंत कोचिंग इंस्टिट्यूट मध्ये नि:शुल्क कोचिंग - जाहिरात व मार्गदर्शक तत्त्वे

जाहिरात व मार्गदर्शक तत्त्वे

पहा 05-03-2019

मराठा, कुणबी, कुणबी-मराठा आणि मराठा-कुणबी समाजाच्या उमेदवारांसाठी महाराष्ट्र न्यायिक सेवा स्पर्धा परीक्षेच्या तयारीकरीता बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र व गोवा मार्फत मोफत कोचिंग

जाहिरात

पहा 05-03-2019

अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांसाठी महाराष्ट्र न्यायिक सेवा स्पर्धा परीक्षेच्या तयारीकरीता बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र व गोवा मार्फत कोचिंग 

जाहिरात

पहा 05-03-2019

मराठा, कुणबी, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा या समाजाच्या उमेदवारांकरीता “स्मार्ट सिटी टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर-कौशल्य विकास कार्यक्रम” 

जाहिरात

पहा 05-03-2019