सूचना फलक

SARTHI - HR-ONLINE APPLICATIONS

Title Advertisement and Guidelines Link to Apply Online Last Date
EMPANELHR new Download Apply Online 13-02-2020

SARTHI-Online Applications

Title Advertisement and Guidelines Link to Apply Online Last Date
MINOR RESEARCH PROJECT-2019 new

Guidelines

Advertisement

Form is closed for submissions 15-01-2020
SARTHI PDF 2020 new

Guidelines

Download

Apply Online 30-01-2020
EXPORT-IMPORT new Download Apply Online 30-01-2020
STPARK new Download

Undertaking Format
Apply Online 09-12-2019
MESCO new Download

Undertaking Format
Apply Online 09-12-2019

SARTHI-Research Fellowship-Online Application

Title Guidelines Instructions Link to Apply Online Last Date
CSMNRF-2020 new Download Download Apply Online 30-01-2020

Tender Documents

Title Type Download Pre-Bid Query Revised Schedule Second Call Third Call Fourth Call Corrigendum Published Date
SARTHI-JMFC-COACHINGINSTITUTE-EMPANELMENT Tender Document Download Download   Download Download     19-12-2019
Tender Document for 
Providing Manpower
Tender Document Download Download Download Download Download     12-12-2019

RFP FOR SELECTION OF AGENCY TO DEPLOY EXPERIENCED PROFESSIONALS FOR SKILL DEVELOPMENT ACTIVITIESnew

Tender Document

Download Download Download Download Download Download Download 12-12-2019
Expression of Interest (EOI) to provide coaching at Pune, Nashik, Aurangabad & Nagpur for IBPS banking examination Tender Document Download Download   Download Download     16-12-2019

RESULTS

Title Download List Answer Key Published Date
SARTHI-PUNE-UPSC-CET-2019B - FINAL ANSWER KEY new   Download 02-12-2019
SARTHI-PUNE-MPSC-CET-2020B - FINAL ANSWER KEY new   Download 27-11-2019
CSMNRF-2019 Final list of selected candidates Download   11-11-2019
CMSRF-2019 Final list of selected candidates Download   11-11-2019
Chief Minister Special Research Fellowship – 2019 M.Phil. / Ph.D. Candidates - Result  Download   05-09-2019
SARTHI National Research Fellowship - 2019 M.Phil. Ph.D. Candidates - Result  Download   05-09-2019

अधिसूचना

शीर्षक वर्ग डाउनलोड करा प्रकाशन तारीख
Notification for the Interview HR-SKILL DEVELOPMENT-II new अधिसूचना पहा 05-12-2019
Notification for the Interview HR-PP-II and HR-NGP-ABD-PP new अधिसूचना पहा 27-11-2019
यू.पी.एस.सी.- एन.डी.ए. आणि एन.ए.परिक्षा पूर्व तयारीकरीता प्रशिक्षण कार्यक्रम रद्द अधिसूचना पहा 08-06-2019
Skill Development Training Institutes – Invitation of EoI-POSTPONEMENT OF DATES  अधिसूचना पहा 05-05-2019

सी- डॅक, पुणे यांच्या मार्फत सारथी द्वारे प्रायोजित माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील प्रशिक्षण कोर्सेस सुरु होण्याचा तारखांमध्ये बदल

अधिसूचना

पहा 19-03-2019

आईडीईएमआई (IDEMI), मुंबई यांच्या मार्फत सारथी द्वारे प्रायोजित कौशल विकासाचे प्रशिक्षण सुरु होण्याचा तारखांमध्ये बदल

अधिसूचना

पहा 19-03-2019

इंडो जर्मन टूल रूम (IGTR), औरंगाबाद यांच्या मार्फत सारथी द्वारे प्रायोजित कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण सुरु होण्याचा तारखांमध्ये बदल

अधिसूचना

पहा 19-03-2019

जाहिराती व मार्गदर्शक तत्त्वे

शीर्षक वर्ग डाउनलोड करा प्रकाशन तारीख
MESCO जाहिरात पहा 20-09-2019
HR-NGP-ABD-PP जाहिरात पहा 20-09-2019
STPARK जाहिरात पहा 19-09-2019
CSMNRF-2020 जाहिरात पहा 18-09-2019
SARTHI-PUNE-MPSC/UPSC-CET-2019 जाहिरात पहा 18-09-2019
EXPORT-IMPORT जाहिरात पहा 18-09-2019
HR-SKILL DEVELOPMENT-II जाहिरात पहा 18-09-2019
EMPANELHR जाहिरात पहा 18-09-2019
HR-PA जाहिरात पहा 18-09-2019
HR-PP-II जाहिरात पहा 18-09-2019
HR-RESEARCH-II जाहिरात पहा 18-09-2019
MINOR RESEARCH PROJECT-2019 जाहिरात पहा 15-09-2019
तारादुत जाहिरात जाहिरात-II पहा 17-08-2019
तारादुत जाहिरात पहा  
GREEN HOUSE जाहिरात पहा 02-08-2019
मुदतवाढ - मराठा, कुणबी, कुणबी-मराठा आणि मराठा-कुणबी समाजाच्या
उमेदवारांसाठी सुवर्णसंधी एम.फिल. (M.Phil) / पीएच.डी. (Ph.D) साठी UGC
प्रमाणे अधिछात्रवृत्ती (Fellowship) 
जाहिरात पहा 10-07-2019
मराठा, कुणबी, कुणबी-मराठा आणि मराठा-कुणबी समाजाच्या उमेदवारांसाठी
सुवर्णसंधी एम.फिल. (M.Phil) / पीएच.डी. (Ph.D) साठी UGC  प्रमाणे
अधिछात्रवृत्ती (Fellowships) 
जाहिरात पहा 16-06-2019
मराठा, कुणबी, कुणबी-मराठा आणि मराठा-कुणबी समाजाच्या उमेदवारांसाठी सुवर्णसंधी: थलसेना (मिलिटरी), पॅरा मिलिटरी फोर्स व पोलीस फोर्सेस मध्ये भरती संदर्भात स्पर्धेची पूर्व तयारीसाठी इच्छुक विद्यार्थासाठी दोन वर्षाचे निवासी व नि:शुल्क प्रशिक्षण  जाहिरात पहा 26-05-2019

GRE आणि TOEFL परीक्षांचे प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थासाठी EoI

जाहीरात

पहा 10-03-2019

मराठा, कुणबी, कुणबी-मराठा आणि मराठा-कुणबी समाजाच्या उमेदवारांसाठी सुवर्णसंधी: थलसेना (मिलिटरी), पॅरा मिलिटरी फोर्स व पोलीस फोर्सेस मध्ये भरती संदर्भात स्पर्धेची पूर्व तयारीसाठी इच्छुक विद्यार्थासाठी दोन वर्षाचे निवासी व नि:शुल्क प्रशिक्षण

जाहिरात

पहा 10-03-2019

मराठा, कुणबी, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा या समाजाच्या उमेदवारांसाठी UPSC व MPSC स्पर्धा परीक्षा पूर्व तयारी साठी कोचिंग // मराठा, कुणबी, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा या समाजाच्या उमेदवारांकरीता इंडो जर्मन टूल रूम औरंगाबाद मार्फत मोफत कौशल्य विकास प्रशिक्षणा द्वारे रोजगार/ स्वयंरोजगार च्या सुवर्णसंधी // मराठा, कुणबी, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा या समाजाच्या उमेदवारांकरीता नामवंत सी-डॅक संस्थे मार्फत माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील विविध पोस्ट ग्रॅज्युएट डिप्लोमा कोर्सेसचे प्रशिक्षण

जाहिरात

पहा 10-03-2019

मराठा, कुणबी, कुणबी-मराठा आणि मराठा-कुणबी समाजाच्या उमेदवारांसाठी सुवर्णसंधी एम.फिल. (M.Phil) / पीएच.डी. (Ph.D) साठी UGC - RGNF प्रमाणे अधिछात्रवृत्ती (Fellowship), Post-Doctoral Fellowship, CMSTRF Fellowship : सर्व खर्च सारथीकडून

जाहिराती

पहा 10-03-2019

मराठा, कुणबी, कुणबी-मराठा आणि मराठा-कुणबी समाजाच्या उमेदवारांसाठी मुंबई आईडीएमआय, मार्फत कौशल्य विकास प्रशिक्षणा द्वारे स्वावलंबनाची सुवर्णसंधी

जाहिरात

पहा 10-03-2019

मराठा, कुणबी, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा या समाजाच्या उमेदवारांकरीता नामवंत सी-डॅक संस्थे मार्फत माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील विविध पोस्ट ग्रॅज्युएट डिप्लोमा कोर्सेसचे प्रशिक्षण

जाहीरात

पहा 09-03-2019

कौशल्य विकास प्रशिक्षण देणाऱ्या प्रशिक्षण संस्थासाठी EoI

जाहिरात

पहा 09-03-2019

MPSC परीक्षेचे प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थासाठी EoI

जाहिरात

पहा 09-03-2019

मराठा, कुणबी, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा या समाजाच्या उमेदवारांकरीता इंडो जर्मन टूल रूम औरंगाबाद मार्फत औद्योगिक क्षेत्रातील Tool Design, CAD/CAM, Manufacturing, CNC व Automation मध्ये मोफत प्रशिक्षणा द्वारे रोजगार/ स्वयंरोजगार च्या सुवर्णसंधी

जाहिरात

पहा 09-03-2019

UGC-NET परीक्षेचे प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थासाठी EoI

जाहीरात

पहा 08-03-2019

मराठा, कुणबी, कुणबी-मराठा आणि मराठा-कुणबी समाजाच्या उमेदवारांसाठी आईडीएमआय, मुंबई मार्फत कौशल्य विकास प्रशिक्षणा द्वारे स्वावलंबनाची सुवर्णसंधी

जाहीरात

पहा 08-03-2019

मराठा, कुणबी, कुणबी-मराठा आणि मराठा-कुणबी समाजाच्या उमेदवारांसाठी सुवर्णसंधी Science & Technology क्षेत्रात पीएच.डी. (Ph.D) करिता सारथीचा अभिनव उपक्रम

जाहिरात

पहा 08-03-2019

[मराठा, कुणबी, कुणबी-मराठा आणि मराठा-कुणबी समाजाच्या उमेदवारांसाठी UPSC (Civil Services) स्पर्धा परीक्षेच्या तयारी करिता दिल्ली येथील नामवंत कोचिंग इंस्टिट्यूट मध्ये नि: शुल्क कोचिंग] // [मराठा, कुणबी, कुणबी-मराठा आणि मराठा-कुणबी समाजाच्या उमेदवारांसाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून आयोजित राज्यसेवा परीक्षा -२०२० MPSC (State Services Exam-2020) स्पर्धा परीक्षेच्या पूर्व तयारीकरिता पुणे येथील नामवंत कोचिंग इंस्टिट्यूटमार्फत किंवा सारथी मार्फत नि:शुल्क कोचिंग]

जाहिरात

पहा 08-03-2019

मराठा, कुणबी, कुणबी-मराठा आणि मराठा-कुणबी समाजाच्या उमेदवारांसाठी सुवर्णसंधी एम.फिल. (M.Phil) / पीएच.डी. (Ph.D) साठी UGC - RGNF प्रमाणे अधिछात्रवृत्ती (Fellowship): सर्व खर्च सारथीकडून

जाहिरात

पहा 08-03-2019

मराठा, कुणबी, कुणबी-मराठा आणि मराठा-कुणबी समाजाच्या उमेदवारांसाठी UGC-NET स्पर्धा परीक्षेच्या तयारी करिता नामवंत कोचिंग इंस्टिट्यूट मध्ये नि:शुल्क कोचिंग - जाहिरात व मार्गदर्शक तत्त्वे

जाहिरात व मार्गदर्शक तत्त्वे

पहा 06-03-2019

मराठा, कुणबी, कुणबी-मराठा आणि मराठा-कुणबी समाजाच्या उमेदवारांसाठी UPSC (Civil Services) स्पर्धा परीक्षेच्या तयारी करिता दिल्ली येथील नामवंत कोचिंग इंस्टिट्यूट मध्ये नि:शुल्क कोचिंग - जाहिरात व मार्गदर्शक तत्त्वे

जाहिरात व मार्गदर्शक तत्त्वे

पहा 05-03-2019

मराठा, कुणबी, कुणबी-मराठा आणि मराठा-कुणबी समाजाच्या उमेदवारांसाठी महाराष्ट्र न्यायिक सेवा स्पर्धा परीक्षेच्या तयारीकरीता बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र व गोवा मार्फत मोफत कोचिंग

जाहिरात

पहा 05-03-2019

अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांसाठी महाराष्ट्र न्यायिक सेवा स्पर्धा परीक्षेच्या तयारीकरीता बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र व गोवा मार्फत कोचिंग 

जाहिरात

पहा 05-03-2019

मराठा, कुणबी, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा या समाजाच्या उमेदवारांकरीता “स्मार्ट सिटी टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर-कौशल्य विकास कार्यक्रम” 

जाहिरात

पहा 05-03-2019